Valencià

En el nostre centre s’imparteixen quatre nivells de la Llengua Valenciana (et preparem per als exàmens de la Junta Qualificadora, l’Escola Oficial d’Idiomes i la CIEACOVA):

  • Valencià A2

Nivell d’usuari bàsic avançat. El certificat de nivell A2 acredita un domini bàsic avançat d’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet satisfer les necessitats de comunicació elementals en les situacions quotidianes.E

  • Valencià B2

Nivell d’usuari independent avançat. El certificat de nivell B2 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, d’usuari independent avançat, que permet afrontar un ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d’independència lingüística basada en recursos lingüístics i comunicatius suficients per a expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta. 

  • Valencià C1

Nivell d’usuari experimentat. El certificat de nivell C1 acredita un domini de l’ús de la llengua en la varietat estàndard, tant oral com escrit, d’usuari experimentat, que permet comunicar-se satisfactòriament mitjançant la varietat estàndard en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal o mitjanament formal. 

  • Valencià C2

Nivell d’usuari experimentat avançat. El certificat de nivell C2 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, d’usuari experimentat avançat, que permet expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació.

Comments are closed.