ERASMUS+

El nostre Centre ha estat seleccionat per a participar en el Programa KA104 de mobilitat de
persones adultes, durant els anys 2021 i 2022, amb el projecte núm. 2020-1-ES01-KA104-081097
«La reducció de l’abandonament escolar a través dels mètodes d’aprenentatge innovadors»

Ací pots trobar tots els documents de difusió publicats del nostre projecte Erasmus+:

En octubre de 2022 es va realitzar la jornada de difusió del projecte. Pots vore un resum en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=ECNXoIBd43g:

Comments are closed.