Graduat en Educació Secundària

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES = ESO

Consta de dos cursos acadèmics GES1 i GES2, la superació dels quals permet obtenir el títol en Educació Secundària.

Per a accedir a GES 2 directament és necessari tindre aprovat:

  • GES1 amb un màxim de dues assignatures suspeses
  • 3r. ESO, 1r. BUP, 1r. FP amb un màxim de dues assignatures suspeses
  • 3 assignatures superades de la prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària
  • 1r. curs de PQPI
  • 1r. curs de PDC amb un màxim de dues assignatures no superades (no àmbits)
  • 1r. curs de FPB

  i en cas de no reunir cap d’estos requisits s’hi pot accedir per mitjà d’una prova de nivell.

El títol de Graduat en Educació Secundària també es pot aconseguir  per mitjà de les proves lliures que són convocades anualment per la Conselleria d’Educació.

Comments are closed.