Accés Universitat +25/45

Et preparem la prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.

  • Per a majors de 25 anys:

El Centre prepara la part general que consta de: Comentari de text, Castellà, Valencià i Anglés, i la part específica amb les assignatures de Matemàtiques, Història i Geografia (Opció D: Ciències Socials i Jurídiques).

  • Per a majors de 45 anys:

La prova només consta dels exàmens de: Comentari de text, Castellà i Valencià.

Els que trien esta fórmula hauran de realitzar una entrevista i només dóna opció a estudiar la carrera o grau prèviament triat.

POTS CONSULTAR EL SEGÜENT ENLLAÇ PER A AMPLIAR LA INFORMACIÓ:

Informació general per a la prova d’accés i normativa reguladora

Comments are closed.