Normativa

Normes del centre

Es comunica a totes les persones interessades a matricular-se en el centre que l’ús de telèfons mòbils en classe està prohibit i serà obligatori que romanguen apagats durant tota la classe.

Les normes de convivència del centre vénen reflectides en el Reglament de Règim Intern (RRI) aprovat pel consell.

Comments are closed.