Procediment

Cada persona podrà formalitzar la matrícula d’un màxim de dos persones, encara que podrà matricular-se en diferents cursos. S’ha d’aportar una foto i la fotocòpia del NIF o NIE.

Si vols matricular-te de Graduat en Educació Secundària o Accés a la Universitat i Cicles formatius de grau superior has de portar el llibre d’escolaritat (si disposes d’ell), així com la documentació que acredite experiències, habilitats, estudis o cursos realitzats. Esta documentació és necessària per a inscriure’s en el nivell que et corresponga i poder convalidar algun dels estudis realitzats.

No es matricularà cap persona que no aportació tota la documentació requerida. El centre no farà cap fotocòpia.

Els grups tenen places limitades. Una vegada cobertes estes places les persones interessades ompliran un full de sol·licitud de plaça escolar per possibles ampliacions d’horari i/o de places.

L’alumnat que durant el principi de curs acumule més d’un 50 % de faltes a classe de manera injustificada, causarà baixa automàtica.

S’informa l’alumnat que la matrícula en els diferents nivells està condicionada al grau de competències i que podrà fer-se un canvi de grup si així ho aconsella l’informe de l’avaluació inicial

Comments are closed.