ACCÉS UNIVERSITAT +25

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

16:50

17:45

Geografia Anglés

17:45

18:40

Geografia Anglés

Valencià

19:00

19:55

Història Castellà Comentari

de text

Valencià

19:55

20:50

Història Castellà

Comentari

de text

Tutoria

Comments are closed.