ACCÉS GRAU MITJÀ

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:00

9:55

TIC

TIC Castellà

9.55

10:50

Ciències de la Natura

Anglés Castellà

11:10

12:05

Ciències de la Natura

Anglés

Matemàtiques

12:05

13:00

Valencià

Ciències Socials

Matemàtiques

13:00

13:55

Valencià Ciències Socials

Tutoria

Comments are closed.