Alfabetització digital

Dirigit a les persones que vulguin iniciar-se en el món digital. Els principals objectius d’aquest taller són:

  • Ús bàsic del smartphone: bloquejar i desbloquejar, cridades i contactes, instal·lació d’aplicacions, càmera de fotos, notificacions, alarmes,…
  • Creació i ús d’un compte de correu electrònic
  • Sol·licitud de cita mèdica a través de dispositius mòbils
  • Whatsapp i Telegram
  • Xarxes socials

Es planificaran altres objetius atenent a les necessitats de les persones participants.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.