Erasmus+

El nostre Centre ha participat en el Projecte Erasmus+ KA104 de mobilitat de les persones adultes, durant els anys 2021 i 2022, amb el projecte «La reducció de l’abandonament escolar a través dels mètodes d’aprenentatge innovadors».

S’han realitzat quatre mobilitats de professorat: a Viena, Crotone, Heraklion i Lecce, que ens han aportat distintes visions de l’ensenyament en Educació d’Adults en altres països europeus.

El passat mes d’octubre va tindre lloc en el nostre centre la jornada de difusió del projecte. Pots vore un resum en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=ECNXoIBd43g

Esperem que tot allò aprés tinga impacte al centre i supose una transformació tant en el nostre professorat com en el nostre alumnat.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.