Oferta Formativa 2022-23

FORMACIÓ BÀSICA
ALFABETITZACIÓ
NEOLECTORS
BASE
BASE BARRI DE LA LLUM
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
GES 1 MATÍ
GES 1 VESPRADA
GES 2 MATÍ

GES 2 VESPRADA
PREPARACIÓ DE PROVES EXTERNES
COMPETÈNCIES CLAU NIVELL 2
ACCÉS CICLES FORM. GRAU SUPERIOR
ACCÉS UNIVERSITAT +25 ANYS
ANGLÉS
ANGLÉS A1, A2 i B1
ANGLÉS ORAL A1, A2 i B1
VALENCIÀ
VALENCIÀ A2, B2 i C1
CASTELLÀ PER A ESTRANGERS
CASTELLÀ A1
CASTELLÀ A2
INFORMÀTICA
ALFABETITZACIÓ DIGITAL
INFORMÀTICA A1, A2 i B1
TALLERS
TALLER DE LITERATURA
TALLER D’ARTS

Pots trobar l’Oferta Formativa i l’Oferta de Tallers per al curs 2022-23 ací:

OFERTA FORMATIVA 22-23

OFERTA DE TALLERS 22-23

Bookmark the permalink.

Comments are closed.