Alfabetització digital

Dirigit a les persones que vulguin iniciar-se en el món digital. Els principals objectius d’aquest taller són:

  • Ús bàsic del smartphone: bloquejar i desbloquejar, cridades i contactes, instal·lació d’aplicacions, càmera de fotos, notificacions, alarmes,…
  • Creació i ús d’un compte de correu electrònic
  • Sol·licitud de cita mèdica a través de dispositius mòbils
  • Whatsapp i Telegram
  • Xarxes socials

Es planificaran altres objetius atenent a les necessitats de les persones participants.

Erasmus+

El nostre Centre ha estat seleccionat per a participar en el Projecte KA104 de mobilitat de les persones adultes, durant els anys 2021 i 2022, amb el projecte «La reducció de l’abandonament escolar a través dels mètodes d’aprenentatge innovadors».

Erasmus+ és el programa de la UE per a recolzar l’educació, la formació a Europa. Aquest programa dóna l’oportunitat d’estudiar, formar-se i adquirir experiència a l’estranger, pretén reforçar la internacionalització de l’Educació i la promoció dels valors europeus.

Hi participem per primera vegada, amb l’objectiu de millorar i continuar avançant, en la recerca de nous mètodes pedagògics i intercanvis d’experiències. Comencem pel primer estadi: JOB SHADOWING (Període d’Observació). Esperem formar-nos en un aprenentatge de qualitat que tinga impacte i supose una transformació tant en el nostre professorat com en el nostre alumnat.

En el nostre context d’un Aprenentatge Permanent i al llarg de la vida, aspirem a promoure la igualtat, la cohesió social i una ciutadania activa.