Valencià

Al nostre centre s’imparteixen tres nivells de valencià:

  • Valencià Elemental

Dirigit a les persones que ja tenen coneixements de la llengua valenciana (són capaços de comprendre les idees principals i secundàries d’una informació i de produir un discurs senzill i coherent), i desitgen aconseguir una competència oral i escrita que els permeta afrontar tant situacions quotidianes com situacions formals.

La finalitat d’aquest curs és a més de dominar oralment i per escrit la llengua valenciana amb un mínim de fluidessa, poder presentar-se a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià i obtenir així el certificat corresponent.

  • Valencià Mitjà

Dirigit a les persones amb amplis coneixements de la llengua valenciana, capaços de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexes i que s’expressen amb fluidessa i espontaneitat, i desitgen adquirir destresses i habilitats per a tenir majors competències lingüístiques en coneixements orals i escrits.

La finalitat d’aquest curs és a més d’obtenir un ampli domini la llengua valenciana, poder presentar-se a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià i obtenir així el certificat corresponent.

Comments are closed.