Graduat en Educació secundària

Estos són els nivells per a cursar-ho en u, dos o tres cursos:

· PREGES.

Va dirigit a l’alumnat que no ha superat les proves de nivell de GES 1 o GES 2. En este curs es pretén dotar els alumnes dels coneixements necessaris per a poder després afrontar GES1 amb garanties. Aquell alumne que finalitze este curs amb totes les seues assignatures aprovades, obtindrà un certificat que equival a l’antic 8é de primària o a l’actual Primer cicle de l’ESO.
· Primer de Graduat en Educació Secundària ( GES 1).

Per a accedir a GES 1 directament és necessari tindre aprovat el Primer Cicle d’ESO, Primer Cicle de Formació de Persones Adultes o tindre Graduat Escolar. En cas de no tindre estes titulacions es podrà accedir per mitjà d’una prova de nivell.

· Segon de Graduat en Educació Secundària (GES 2).

Permet el títol de Graduat en Educació Secundària.

Per a accedir a GES 2 directament és necessari tindre aprovat 3r d’ESO, GES 1 aprovat, 1r de Formació Professional antiga o 1r de BUP i en cas de no reunir cap d’estos requisits es pot accedir per mitjà d’una prova de nivell.
El títol de Graduat en Educació Secundària es pot aconseguir a més, per mitjà de proves lliures que són convocades anualment per la Conselleria d’Educació.

Comments are closed.