Accés Univer. +25/45

Accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys

· Per a majors de 25 anys:

El Centre prepara la part general que consta de: Comentari de text, Castellano, Valencià i Anglés, i la part específica l’assignatura Matemàtiques

· Per a majors de 45 anys:

La prova només consta dels exàmens de: Comentari de text, Castellano i Valencià.

Els que trien esta fórmula hauran de realitzar una entrevista i només dóna opció a estudiar la carrera o grau prèviament triat.

POTS CONSULTAR ELS SEGÜENTS ENLLAÇOS PER A AMPLIAR LA INFORMACIÓ:

· UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

· UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

· UNIVERSITAT JAIME I

· UNIVERSITAT D’ALACANT

· UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

· CONSELLERIA D’EDUCACIÓ FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Comments are closed.