Oferta formativa

OFERTA FORMATIVA CURS 2018-19

FORMACIÓ BÀSICA

 • ALFABETITZACIÓ: de dilluns a dijous de 15:00 a 17:20
 • NEOLECTORS: dilluns i dimarts de 15:00 a 16:50 i dimecres i dijous de 15:00 a 17:45
 • BASE: de dilluns a dijous de 17:40 a 19:55
 • BASE BARRI DE LA LLUM: dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 18:40

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (1r i 2n NIVELL)

 • GES 1 MATÍ: de dimarts a divendres de 9:00 a 13:00
 • GES 1 VESPRADA: de dilluns a dijous de 16:50 a 20:50
 • GES 2 MATÍ: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 13:00
 • GES 2 VESPRADA: de dilluns a dijous de 16:50 a 20:50

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A  MAJORS DE 25 ANYS

dilluns, dimarts i dimecres de 17:45 a 20:50

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 10:50

CASTELLÀ PER A EXTRANGERS

dimecres de 9:55 a 11:45

VALENCIÀ

 • A2: dimarts de 11:10 a 12:05 i divendres de 9:55 a 11:45
 • B2: dimarts de 16:50 a 17:45 i dijous de 16:50 a 18:40
 • C1: dimecres de 16:50 a 18:40 i dijous de 19:00 a 20:50
 • C2: dilluns i dimecres de 19:00 a 20:50

TALLERS

 • ANGLÉS N1: dijous de 19:00 a 20:50
 • ANGLÉS N2: divendres de 9:55 a 11:45
 • ANGLÉS N3: dilluns de 16:50 a 18:40
 • LITERATURA: dimarts de 18:05 a 19:55
 • INFORMÀTICA N1 MATÍ: dijous de 11:10 a 13:00
 • INFORMÀTICA N1 VESP: dilluns de 16:50 a 18:40
 • INFORMÀTICA N2 MATÍ: dijous de 9:00 a 10:50
 • INFORMÀTICA N2 VESP: dimecres de 16:50 a 18:40
 • INFORMÀTICA N3: dilluns de 19:00 a 20:50

Comments are closed.