Auxiliar de conversa per al curs 2020-21

NOVETAT

Durant el curs 2020-21 el nostre centre ha estat seleccionat per a acollir un/a “Auxiliar de Conversa”.

Aquest Programa s’emmarca dins del conjunt d’actuacions destinades a donar suport a aquells centres que desenvolupen un projecte innovador per a la gestió de les llengües estrangeres curriculars (en el nostre cas l’anglesa: en els nostres tallers d’anglés A1, A2 i B1). Els auxiliars de conversa en els centres valencians són un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món.

La seua tasca educativa dona suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora d’aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

 TASQUES DE L’AUXILIAR:

  1. Pràctiques de conversa,
  2. Proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical,
  3. Col·laborar amb els docents en la planificació de les activitats del Projecte i donar suport lingüístic,
  4. Fomentar la motivació i l’interés de l’alumnat per la llengua i la cultura,
  5. Col·laborar en les activitats i els Projectes internacionals (Erasmus +)
Bookmark the permalink.

Comments are closed.